Magyar Nőorvosok Lapja

85. évfolyam 2. szám
Válasszon lapszámot!
Szerzői útmutató Szerkesztőbizottság

A Társaság vezető szervei, bizottságai

2012 júniustól -

Elnök:
Prof. Dr. Bódis József

Főtitkár:
Dr. Pap Károly

Pénztáros:
Dr. Ács Nándor

Újjáalakult az Urogynecologiai Szekció

Tisztelt Kolléganők, Kollégák!

Tájékoztatom Önöket / tájékoztatlak Benneteket, hogy 2012.10.18-án a Magyar Urológus Társaság évente megrendezendő kongresszusán újjáalakult a Magyar Nőorvos Társaság és Magyar Urológus Társaság közös Urogynecologiai Szekciója. A szekció összehívását a két társelnök kezdeményezte. A nőgyógyászok részéről dr. Demeter János Tanár Úr és Urológus részről dr. Simon Zsolt Tanár Úr.

A közgyűlésen jelen volt az MNT elnökét, dr. Bódis József Professzor Urat helyettesítő dr. Németh Gábor Tanár Úr és a MUT elnöke dr. Pajor László Professzor Úr is.

A közgyűlésen a vezetőség lemondása után tisztújítás történt.
A megjelentek dr. Fekete Zoltánt /SZTE Urológiai és Nőgyógyászati Klinika/ felkérték a tisztújítás levezetésére. A jelenlévők ajánlásai alapján állított jelöltekből a szekció az alábbi vezetőséget választotta.

Nőgyógyászok:
dr. Börzsönyi Balázs, SOTE. II. sz Szül-nőgy. Kl.
dr. Demeter János, ÁEK.
dr. Endrődi Tamás, Cegléd
dr. Farkas László, Miskolc
dr. Koppán Miklós, PTE. Szül-nőgy. Kl.
dr. Rublitzky Levente, Székesfehérvár
dr. Silhavy Mihály, SOTE. I.sz. Szül-nőgy. Kl
dr. Sipos Attila, Kistarcsa

Urológusok:
dr. Bajory Zoltán Urol. Kl. Szeged
dr. Fekete Zoltán SZTE. Urol.Kl. Szül-nőgyógy. Kl.
dr. Hamvas Antal SOTE. Urol. Kl.
dr. Majoros Attila SOTE. Urol. Kl.
dr. Nagy Félix ÁEK.
dr. Pytel Ákos PTE. Urol. Kl.
dr. Simon Zsolt ÁEK.
dr. Domján Zsolt Péterfy S. u-i Kórház Bp.
dr. Lőrinc László Urol. Kl. DOTE

Ezt követően az újonnan megalakult vezetőség megtartotta alakuló ülését és elnököket választott.

Elnökök: dr. Endrődi Tamás, dr. Majoros Attila

A szekció munkaterve kidolgozás alatt van, a továbbiakról értesítést hasonló módon küldünk.

dr. Endrődi Tamás
elnök