Magyar Nőorvosok Lapja

87. évfolyam 2. szám
Válasszon lapszámot!
Szerzői útmutató Szerkesztőbizottság

A Társaság célja és tevékenysége

A Társaság célja és tevékenysége:

  1. szaktudomány művelése, az eredmények közzététele itthon és külföldön a gyógyító-megelőző ellátás folyamatos fejlesztése, valamint a szakképzés és továbbképzés segítése érdekében,
  2. hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatrendszer kialakítása, ápolása és fejlesztése, a szaktudomány tekintélyének növelése azáltal is, hogy a Társaság a tagsági körön kívül a hazai és a külföldi, szaktudományban tevékenykedők rendelkezésére is bocsátja azokat a szolgáltatásait, amelyeket a rendes tagok egyébként élveznek -az aktuálisan megfogalmazott pályázatokban- és mindezzel szolgálni kívánja a szaktudományban résztvevők összefogását, tudományos érdekképviseletét és támogatását,
  3. az egészség- és a népesedéspolitika tervező, javaslattevő, döntéshozó és végrehajtó testületeinek segítése az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében szakmai-tudományos tanácsadással.
  4. A képviseleti és érdekvédő jellegű tevékenység: a Társaság védelmezi a szakterület orvosainak, egészségügyi szakellátó intézményeinek tekintélyét. Képviseli a magyar érdekeket saját fórumain és a médiában. Tagja, tisztségviselője, küldötte kérésére, javaslatára, de külső személyek, intézmények előterjesztésére is a vezető testületek vagy azok által megbízott személy(ek) szakmai véleményt adhatnak, segítséget nyújthatnak jogsegély megszervezéséhez, érvényesítéséhez. A Társaság e törekvéseiben együttműködik a Magyar Orvosi Kamarával, az egészségügyi érdekképviseleti szervekkel, hatóságokkal, igazságügyi szakértő intézményekkel, szakintéznényekkel, szakmai társadalmi szervezetekkel.

Kérjük, hogy észrevételeikkel, kérdéseikkel, javaslataikkal bátran segítsék munkánkat.

A Magyar Nőorvos Társaság elérhetősége:
Címe:
1082 Budapest, Üllői út 78/a

A Magyar Nőorvos Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata, az Alapszabálya, valamint hivatalosan bejegyzett adatai elérhetőek az alábbi dokumentumok között:

Kapcsolódó dokumentumok

A Magyar Nőorvos Társaság Alapszabálya Megtekint
Leltározási Szabályzat Megtekint
Pénzkezelési Szabályzat Megtekint